ดาลัด มุยเน่ ทะเลทราย By VZ 4D3N

 


             ลำธาร Fairy Steam – หมู่บ้านชาวประมง  –  พระราชวังบ๋าวได๋

               ตะลุยทะเลทรายมุยเน่ – น้ำตกดาลันทา –   นั่งกระเช้าไฟฟ้า

             ฟาร์มเลี้ยงชะมด   –  ตลาดราตรีดาลัด- ชมดอกไฮเดรนเยีย

                                  

                   

                 

                                     

 


วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดาลัด – เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายแดง

วันที่ 2

ลำธารนางฟ้า –  ทะเลทรายขาว- หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาลันทา – พระราชวังบ๋าวได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม

วันที่ 3

สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย  – วัดเจดีย์มังกร – CRAZE  HOUSE –  สถานีรถไฟดาลัด – โบสถ์ลูกไก่ – CLAYPOT VILLAGE – ตลาดราตรีดาลัด

วันที่ 4

สวนดอกไม้เมืองหนาว  –  ฟาร์มเลี้ยงชะมด – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

 

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563

อัตราค่าบริการ

 

     พีเรียดเดินทาง    ราคาผู้ใหญ่  จอยแลนด์   ไม่      รวม   ตั๋ว       พักเดี่ยว
06- 09 พฤศจิกายน 2562 10,989 6,500 2,500
13 – 16 พฤศจิกายน  2562 8,989 6,500 2,500
20 – 23 พฤศจิกายน 2562

27 – 30 พฤศจิกายน 2562

03 – 06  ธันวาคม    2562

10,989 6,500  2,500
05 – 08   ธันวาคม    2562

07 –  10   ธันวาคม   2562

12,989 6,500 2,500
10 –  13   ธันวาคม    2562

11 –  14   ธันวาคม    2562

18 – 21   ธันวาคม   2562

25 –  28   ธันวาคม  2562

10,989 6,500 2,500
30 ธ.ค. 62 – 02  ม.ค.  63

31 ธ.ค. 62 – 03  ม.ค.  63

16,989 6,500 2,500
08  –  11   มกราคม   2563

15  –  18   มกราคม    2563

05  – 08 กุมภาพันธ์  2563

10,989 6,500 2,500
06 – 09  กุมภาพันธ์  2563 12,989 6,500 2,500
12 –  15 กุมภาพันธ์   2563

19 –  22  กุมภาพันธ์  2563

26 –  29  กุมภาพันธ์  2563

04 –  07   มีนาคม     2563

11 –   14     มีนาคม   2563

18 –  21    มีนาคม     2563

25  –  28   มีนาคม    2563

10,999 6,500 2,500


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ดาลัด มุยเน่ ทะเลทรายBy VZ 4D2N

เที่ยวเวียดนาม ดาลัด ทะเลทราย มุยเน่

8,989 19,989