“NTR06 TOKYO FAST 8 เร็ว แรง เวอร์”

 


                                          เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง ! Shinkansen

                         สุดฟินส์ สวรรค์ของคนรักราเมนที่พิพิทธภัณฑ์ราเมน – CHAINA TOWN 

                               วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ –  ออนเซ็น  – ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น


วันที่ 1 

กรุงเทพ ดอนเมือง

วันที่ 2

โตเกียวนาริตะ – สถานีรถไฟฟ้า – สถานีโยโกฮาม่า – พิพิทธภัณฑ์ราเมน – ไชน่าทาวน์ – ศาลเจ้าพ่อกวนอู – โกเท็มบะ เอ้าเลท ( พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น!! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น!! )

วันที่ 3

ลานสกีฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – นาริตะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพดอนเมือง

 

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน อัตราท่านละ
01  – 05  ธันวาคม   2562 22,899.- 7,000 12,900.-
02  – 06  ธันวาคม   2562 23,899.- 7,000.- 12,900.-
03 –  07  ธันวาคม   2562 28,899.- 7,000.- 12,900.-
04  – 08 ธันวาคม 2562

05  – 09 ธันวาคม 2562

06  – 10 ธันวาคม 2562

29,899.- 7,000.- 12,900.-
07  – 11 ธันวาคม 2562 28,899.- 7,000.- 12,900.-
08 – 12 ธันวาคม  2562

09 – 13 ธันวาคม  2562

23,899.- 7,000.- 12,900.-
10 – 14 ธันวาคม  2562 22,899.- 7,000.- 12,900.-
11  – 15 ธันวาคม  2562

12  – 16 ธันวาคม  2562

13  – 17 ธันวาคม  2562

14  – 18 ธันวาคม  2562

23,899.- 7,000.- 12,900.-
15  –  19 ธันวาคม  2562

16  –  20 ธันวาคม  2562

17  –  21 ธันวาคม  2562

22,899.- 7,000.- 12,900.-
18  – 22 ธันวาคม  2562

19  – 23 ธันวาคม  2562

20  – 24 ธันวาคม  2562

21  – 25 ธันวาคม  2562

22  – 26 ธันวาคม  2562

23,899.- 7,000.- 12,900.-
23  – 27 ธันวาคม  2562

24  – 28 ธันวาคม  2562

25  – 29 ธันวาคม  2562

25,899.- 7,000.- 12,900.-
26  – 30 ธันวาคม  2562 34,899.- 9,000.- 12,900.-
27  – 31 ธันวาคม  2562 36,899.- 9,000.- 12,900.-
28  ธันวาคม  2562  –  01 มกราคม 2563

29 ธันวาคม  2562  – 02 มกราคม  2563

37,899.- 9,000.- 12,900.-
30 ธันวาคม  2562  – 03 มกราคม  2563 36,899.- 9,000.- 12,900.-
31 ธันวาคม  2562  – 04 มกราคม  2563 34,899.- 9,000.- 12,900.-
01 – 05  มกราคม  2563 32,899.- 9,000.- 12,900.-
02 – 06  มกราคม  2563

03 – 07  มกราคม  2563

04 – 08  มกราคม  2563

22,899.- 7,000.- 12,900.-
05 – 09  มกราคม  2563

06 – 10  มกราคม  2563

07 – 11  มกราคม  2563

21,899.- 7,000.- 12,900.-
08 – 12  มกราคม  2563

09 – 13  มกราคม  2563

10 – 14  มกราคม  2563

11 – 15  มกราคม  2563

22,899.- 7,000.- 12,900.-
12 – 16  มกราคม  2563

13 – 17  มกราคม  2563

14 – 18  มกราคม  2563

21,899.- 7,000.- 12,900.-
15 – 19  มกราคม  2563

16 – 20  มกราคม  2563

17 – 21  มกราคม  2563

18 – 22  มกราคม  2563

22,899.- 7,000.- 12,900.-
19 – 23  มกราคม  2563

20 – 24  มกราคม  2563

21 – 25  มกราคม  2563

21,899.- 7,000.- 12,900.-
22 – 26  มกราคม  2563

23 – 27  มกราคม  2563

24 – 28  มกราคม  2563

25 – 29  มกราคม  2563

22,899.- 7,000.- 12,900.-
26 – 30  มกราคม  2563

27 – 31  มกราคม  2563

28  ธ.ค. 63   –   01   ก.พ. 63

21,899.- 7,000.- 12,900.-
29  ม.ค.  63   –  02  ก.พ.  63

30  ม.ค. 63   –   03 ก.พ. 63

31   ม.ค.  63  – 04 ก.พ.63

01 – 05 กุมภาพันธ์   2563

22,899.- 7,000.- 12,900.-
02- 06 กุมภาพันธ์  2563

03 – 07 กุมภาพันธ์  2563

04 – 08 กุมภาพันธ์  2563

21,899.- 7,000.- 12,900.-
05 – 09 กุมภาพันธ์  2563 22,899.- 7,000.- 12,900.-
06 – 10 กุมภาพันธ์  2563

07 – 11 กุมภาพันธ์  2563

29,899.- 7,000.- 12,900.-
08 – 12 กุมภาพันธ์  2563 28,899.- 7,000.- 12,900.-
09 – 13 กุมภาพันธ์  2563

10 – 14 กุมภาพันธ์  2563

11 – 15 กุมภาพันธ์  2563

21,899.- 7,000.- 12,900.-
12 – 16 กุมภาพันธ์  2563

13 – 17 กุมภาพันธ์  2563

14 – 18 กุมภาพันธ์  2563

15 – 19 กุมภาพันธ์  2563

22,899.- 7,000.- 12,900.-
16 – 20 กุมภาพันธ์  2563 21,899.- 7,000.- 12,900.-
17 – 21  กุมภาพันธ์  2563 20,899.- 7,000.- 12,900.-

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

FAST8 เร็วแรง เวอร์ 5D3N

นั่งรถไฟความเร็วสูง แช่ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น

20,899 45,899