HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

 


                               ฮอกไกโดฟรีเดย์  เพลิดเพลินใจอิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม

                      อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ

                       ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

                                        ช้อปปิ้งย่าน ทานุโคกิ มิตชุยเอ้าเลท


วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ 3

ดิ้วตี้ฟรี – ลานสกีโคคุไซ  ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหลคิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – มิตชุยเอ้าเลท

วันที่ 4

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามอัธยาศัย ภายในซัปโปโร

วันที่ 5

 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพมหานคร

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

อุณหภูมิ
 

23  –  27     พฤศจิกายน   2562

24  –  28    พฤศจิกายน   2562

25  –  29  พฤศจิกายน   2562

26 –  30  พฤศจิกายน   2562

 23,888.- 7,900 05 ํ – 10 ํ
 

27   พฤศจิกายน  –    01 ธันวาคม       2562

28  พฤศจิกายน  –   02 ธันวาคม       2562

29  พฤศจิกายน   –  03 ธันวาคม       2562

30  พฤศจิกายน   – 04 ธันวาคม       2562

 25,888.-    7,900.-   05 ํ-  08 ํ
01 – 05 ธันวาคม     2562  28,888.-     7,900.-  05 ํ-  08 ํ
02 – 06 ธันวาคม     2562

03 – 07 ธันวาคม     2562

04 – 08 ธันวาคม     2562

  26,888.-  7,900.-   05 ํ-  08 ํ
05 – 09 ธันวาคม     2562

06 – 10 ธันวาคม     2562

 28,888.-   7,900.-  05 ํ-  08 ํ
07 – 11 ธันวาคม     2562

08 – 12 ธันวาคม     2562

09 – 13 ธันวาคม     2562

 26,888.-  7,900.-  05 ํ-  08 ํ
10 – 14 ธันวาคม     2562 28,888.-  7,900.-  05 ํ-  08 ํ
07 – 11 ธันวาคม     2562

08 – 12 ธันวาคม     2562

09 – 13 ธันวาคม     2562

09 – 13 ธันวาคม     2562

  26,888.-  7,900.-   05 ํ-  08 ํ
07 – 11   ธันวาคม      2562

08 – 12   ธันวาคม     2562

09 – 13   ธันวาคม     2562

09 – 13   ธันวาคม     2562

 09 – 13   ธันวาคม     2562

09 – 13   ธันวาคม     2562

09 – 13  ธันวาคม     2562

09 – 13  ธันวาคม     2562

28,888.- 7,900.-  01 ํ-  05 ํ
28  ธันวาคม 62  –  01   มกราคม  63

29 ธันวาคม 62  –  02   มกราคม  63

30 ธันวาคม 62  –  03   มกราคม  63

31 ธันวาคม 62  –   04  มกราคม   63

39,888.-  7,900.-   07 ํ-  0 ํ
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

อิสระเล่นสกี ฮอกไกโดฟรีเดย์ เยือนหุบเขานรก

23,888 45,999