เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง เกาหลี 2019

 


                         เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง –  ลานสกี – ไร่สตอเบอร์รี่

   เทศกาลไฟประดับ Gaden of Morning Calm – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

                                พระราชวังชางด็อกกุง ตลาดเมียงดง  

                   

                 

                                     

 


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้

วันที่ 2

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – THE GARDEN OF MORNING CALM

วันที่ 3

ไร่สตอเบอร์รี่ – ลานสกี่ – สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม –  คอสเมติก

วันที่ 4

น้ำมันสน –  สมุนไพรฮ็อกเกนามู – พลอยอเมติส – พระราชวังซางดอกกุง – ดิ้วตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่ 5

ละลายเงินวอน – สนามบิน อินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือน มกราคม – มีนาคม 2563

อัตราค่าบริการ

 

     พีเรียดเดินทาง    ราคาผู้ใหญ่  จอยแลนด์   ไม่      รวม   ตั๋ว       พักเดี่ยว
06 – 10 มกราคม  2563

07 – 11  มกราคม  2563

16,999 8,999 5,000
08 – 12  มกราคม  2563

09 – 13  มกราคม  2563

10 – 14  มกราคม  2563

17,999 8,999 5,000
11 – 15  มกราคม  2563

12 – 16  มกราคม  2563

13 – 17  มกราคม  2563

14 – 18  มกราคม  2563

16,999 8,999  5,000
15 – 19  มกราคม  2563

16 – 20  มกราคม  2563

17 – 21  มกราคม  2563

17,999 8,999 5,000
24 – 28  มกราคม  2563

25 – 29  มกราคม  2563

18,999 8,999 5,000
26 –  30  มกราคม  2563

27 – 31   มกราคม   2563

03 –  07 กุมภาพันธ์  2563

04 – 08  กุมภาพันธ์  2563

16,999 8,999 5,000
06 –  10 กุมภาพันธ์   2563

07 –  11  กุมภาพันธ์  2563

08 –  12  กุมภาพันธ์  2563

18,999 8,999 5,000
09 –  13 กุมภาพันธ์   2563

10 –  14  กุมภาพันธ์  2563

11 –  15  กุมภาพันธ์  2563

16,999 8,999 5,000
12 –  16 กุมภาพันธ์  2563

13 –  17  กุมภาพันธ์  2563

14 –  18  กุมภาพันธ์  2563

17,999 8,999 5,000
15 –  19 กุมภาพันธ์   2563

16 –  20  กุมภาพันธ์  2563

17 –  21  กุมภาพันธ์  2563

18 –  22  กุมภาพันธ์  2563

16,999 8,999 5,000
19 –  23  กุมภาพันธ์ 2563

20 –  24  กุมภาพันธ์ 2563

21 –  25  กุมภาพันธ์ 2563

17,999 8,999 5,000
22 – 26  กุมภาพันธ์  2563

23 –  27  กุมภาพันธ์ 2563

24 –  28  กุมภาพันธ์  2563

25 –  29  กุมภาพันธ์  2563

16,999 8,999 5,000
26กุมภาพันธ์- 01  มีนาคม 

27กุมภาพันธ์- 02  มีนาคม 

28กุมภาพันธ์- 03  มีนาคม 

2563

17,999 8,999 5,000


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

KOREA เลทโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง

เกาหลี ฤดูหนาว ตกปลาใต้น้ำแข็ง สนุกกับสกี ไร่สตอรเบอรรี่ 2563

16,999 25,900