เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก หิมะพาเพลิน

 


           ฮุนไดเอ้าท์เลท – ลานสกี – ไร่สตอเบอรี์รี่ 

  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก 

  พระราชวังชางด็อกกุง ตลาดเมียงดง – โซลทาวเวอร์

                   

                 

                                     

 


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้

วันที่ 2

ลานสกี – ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์

วันที่ 3

หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – ศูนย์โสม – น้ำมันสน – พระราชวังซางด็อกกุง – คอสเมติก – ดิ้วตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่ 4

โซลทาวเวอร์ – สมุนไพรฮ็อกเก – พลอยอเมติส – ถนนแคฮังบูรี – ซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน

วันที่ 5

สนามบิน อินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือน ธันวาคม – มกราคม 2562

อัตราค่าบริการ

 

     พีเรียดเดินทาง    ราคาผู้ใหญ่  จอยแลนด์   ไม่      รวม   ตั๋ว       พักเดี่ยว
04 – 08 ธันวาคม 2562 16,999 7,999 5,000
05 – 09  ธันวาคม 2562

06 – 10   ธันวาคม 2562

07 –  11   ธันวาคม 2562

08 – 12   ธันวาคม 2562

17,999 7,999 5,000
12 –  16  ธันวาคม 2562

13 –  17  ธันวาคม 2562

14 –  18   ธันวาคม 2562

15 –  19   ธันวาคม 2562

17,999 7,999  5,000
28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 23,999 7,999 5,000
29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 24,999 7,999 5,000


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

เลสโก หิมะพาเพลิน 2019 IN KOREA

ลานสกีกลางแจ้ง ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่

16,999 35,999