KOREA AUTUMN’S SOUL 2019

 

 

 

 

 

 

 

 


                          ชมธรรมอันสวยงามชื่อดังเกาะนามิ ( ชมความงามของหุบเขาศิลปะโพชอน )

          เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์  –  พร้อมสักการะขอพร ณ วัดพงอึนซา – สนุกสุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

                   เดินเล่นแหล่งวัยรุ่น  ณ ตลาดเมียงดง- คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER

      ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE – เชคอินคาเฟ่เก๋ๆ HARRY POTTER – ONE PIECE

 

 


วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – หุบเขาโพชอน – พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ – รถราง MONORAIL ( รวมค่าบัตร )

วันที่ 3

กิมจิ ชุดฮันบก ภาพถ่าย 3 มิติ- สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) – ศูนย์เวชสำอางค์

วันที่ 4

ศูนย์โสม  –  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง –  พระราชวังชางด็อกคุง  – หมุ่บ้านบุกชนฮันอก –  ช้อปปิ้งย่านฮงแด  – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง – คาเฟ่ HARY POTTER  – ONE PIECE I DUTYFREE

วันที่ 5

หอคอยโซลทาวเวอร์  N SEOUL TOWER ( ไม่รวมค่าลิฟท์ ) ศูนย์โสม  – SUPERMARKET

 

วันที่ 6

เมืองอินชอน – กรุงเทพสุวรรณภมิ

 

Download โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการเดือนตุลาคม – ธันวาคม  2562

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

KOREA AUTUMN ' S SOUL

ชมความงามของศิลปะหุบเขาโพชอน เอฟเวอร์แลนด์ EVERLAND

15,900 25,900