KOREA ไออุ่นรัก ในลมหนาว (6D3N)

 


                          เล่นสกีจุใจ  พักสกีรีสอร์ท  1 คืน

          เช็คอินถนนแคฮังนูรี   สนุกสุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

                   เดินเล่นแหล่งวัยรุ่น  ณ ตลาดเมียงดง

     


วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินอินชอน – ถนนแคฮังนูรี – หมู่บ้านเทพนิยาย –  เมืองพาจู –  PAJU PREMIUM OUTLETS –  ดูการจัดแสดงไฟ FIRST GARDEN PAJU

วันที่ 3

สนุกกับการเล่นสกี –  ไร่สตอรเบอรรี่  –  สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) – กรุงโซล

วันที่ 4

ศูนย์โสม  –  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง –  ศูนย์เวชสำอางค์ – ตลาดทงอิน- พระราชวังชางด็อกคุง  – หมุ่บ้านบุกชนฮันอก –  ดิวตี้ฟรี  – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

วันที่ 5

ฮอเกตนามู –  โรงงานพลอยอมาทิส – ย่านฮงแด –  TRICK EY MUSUEM +ICE GALLORY  – ช้อปปิ้งมหาลัยสตรีอีฮวา – หอคอยโซลทาวเวอร์  – SUPERMARKET

สนามบินอินชอน

วันที่ 6

เมืองอินชอน – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

 

Download โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการเดือนธันวาคม  2562

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

KOREA อุ่นไอรัก ในลมหนาว (6D3N)

เที่ยว เกาหลี คริสมาสต์เดือนธันวาคม พักสกีรีสอร์ฺท สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์ 2019

17,999 29,999