ซุปตาร์ โอ้โห บาน่าฮิลล์ จุใจ 4วัน 3 คืน

 

 


      ตลาดฮาน – ตลาดดองบา – วัดหลินอึ่ง – ล่องเรือแม่น้ำหอม

                     กระเช้าบาน่าฮิลล์ –  สะพานทอง 

              เรือกระด้งหมู่บ้านกั๋มทาน – พระราชวังเว้ 

                เมืองโบราณฮอยอัน  – นั่งเรือกระด้งวันที่ 1

กรุงเทพ  – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองเว้ – ตลาดคลองบา –  วัดเที่ยนมู่  – ตลาดดองบา – ร่องเรือแม่น้ำหอม – ชุดจักรพรรดิ์ – ทานอาหารเย็น

วันที่ 2

เมืองเว้ –  พระราชวังไดโน่ย  – เมืองดานัง – บาน่า ฮิลส์ –  กระเช้าลอยฟ้า – สวนสนุก FANTASY PARK –  สวนดอกไม้ LE JADIN D AMOUR-  สะพานโกลเด้นบริดจ์

วันที่ 3

สวนสนุก FANTASY PARK   – รถราง หรือ ALPINE COASTER – เมืองฮอยอัน – บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร

วันที่ 4

เมืองดานัง – สนามบินดานัง – กรุงเทพ

 

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการเดือนตุลาคม –  กุมภาพันธ์ 2563

 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม 
เริ่มเดินทาง ผู้ใหญ่ 2-3ท่าน 1เด็ก 2ผู้ใหญ่ มีเตียง 1เด็ก 2ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
27- 30 ต.ค.

28- 31 ต.ค.

29- 01 พุ.ย.

30ต.ค.-02พ.ย.

11,888 11,888 11,888 4,000
31ต.ค.-03พ.ย.

01- 04 พุ.ย

02- 05 พุ.ย

13,588 13,588 13,588 4,000
03- 06 พุ.ย. 11,888 11,888 11,888 4,000
04- 07 พุ.ย. 10,888 10,888 10,888 4,000
05- 08 พุ.ย.

06- 09 พุ.ย.

11,888 11,888 11,888 4,000
07- 10 พุ.ย.

08- 11 พุ.ย.

09- 12 พุ.ย.

13,588 13,588 13,588 4,000
10- 13 พุ.ย.

11- 14ุ พ.ย.

12 – 15 พ.ย.

13 – 16 พ.ย.

11,888 11,888 11,888 4,000
14 – 17 พ.ย.

15 – 18 พ.ย.

16 – 19 พ.ย.

13,588 13,588 13,588 4,000
17 – 20 พ.ย.

18 – 21 พ.ย.

19 – 23 พ.ย.

20- 23 พ.ย.

11,888 11,888 11,888 4,000
21 – 24 พ.ย.

22- 25 พ.ย.

23 – 26 พ.ย.

13,588 13,588 13,588 4,000
24- 27 พ.ย.

25- 28 พ.ย.

26- 29 พ.ย.

27- 30พ.ย.

11,888 11,888 11,888 4,000
28พ.ย.-01ธ.ค.

29พ.ย.-02ธ.ค.

30พ.ย.-03ธ.ค.

13,588 13,588 13,588 4,000
01- 04 ธ.ค.

02- 05 ธ.ค.

03- 06 ธ.ค.

04- 07 ธ.ค.

11,888 11,888 11,888 4,000
05- 08 ธ.ค.

06- 09 ธ.ค.

07- 10 ธ.ค.

13,588 13,588 13,588 4,000
08- 11 ธ.ค.

09- 12 ธ.ค.

10- 13 ธ.ค

11- 14 ธ.ค

11,888 11,888 11,888 4,000
12- 15 ธ.ค.

13- 16 ธ.ค

14- 16 ธ.ค

13,588 13,588 13,588 4,000
15- 18 ธ.ค.

16- 19 ธ.ค.

17- 20ธ.ค

18- 21 ธ.ค

11,888 11,888 11,888 4,000
19- 21 ธ.ค.

20- 22 ธ.ค.

21 – 24ธ.ค.

13,588 13,588 13,588 4,000
22- 25 ธ.ค.

23- 26 ธ.ค.

24- 27 ธ.ค.

25- 28 ธ.ค.

11,888 11,888 11,888 4,000
26- 29 ธ.ค.

02- 05 ม.ค.62

03- 06 ม.ค.

04- 07 ม.ค.

13,588 13,588 13,588 4,000
05- 08 มุ.ค.

06- 09 มุ.ค.

07- 10 มุ.ค.

08- 11 มุ.ค.

11,888 11,888 11,888 4,000
09- 12 ม.ค.

10- 13 ม.ค

11- 14 ม.ค

13,588 13,588 13,588 4,000
12 – 15 ม.ค.

13 – 16 ม.ค.

14 – 17 ม.ค.

15 – 18 ม.ค.

11,888 11,888 11,888 4,000
16 – 19 ม.ค.

17 – 20 ม.ค.

18 – 21 ม.ค.

13,588 13,588 13,588 4,000
19 – 22 ม.ค.

20 – 23 ม.ค.

21 – 24 ม.ค.

22 – 25 ม.ค.

11,888 11,888 11,888 4,000
23 – 26 ม.ค. 13,588 13,588 13,588 4,000
24 – 27 ม.ค.

25 – 28 ม.ค.

26 – 29 ม.ค.

27 – 30 ม.ค.

14,588 14,588 14,588 4,000
28 – 31 ม.ค.

29 ม.ค.-01 ก.พ

11,888 11,888 11,888 4,000
30ม.ค.-02 ก.พ

31 ม.ค.-03 ก.พ

01 – 04 ก.พ.

13,588 13,588 13,588 4,000
02 – 05 ก.พ.

03 – 06 ก.พ.

04 – 07 ก.พ.

05 – 08 ก.พ.

11,888 11,888 11,888 4,000
06 – 09 ก.พ. 13,588 13,588 13,588 4,000
07 – 10 ก.พ.

08 – 11 ก.พ.

09 – 12 ก.พ.

14,588 14,588 14,588 4,000
10 – 13 ก.พ.

11 – 14 ก.พ.

12 – 16 ก.พ.

11,888 11,888 11,888 4,000
หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ซุปตาร์ โอ้โห บาน่าฮิลล์ จุใจ 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม บาน่าฮิลล์ ดานัง สะพานมือ ตุลาคม 2562- กุมภาพันธ์ 2563

10.888 17,888