สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (เลทโก สิงห์โตทะเล 3D2N)

            เมอร์ไลอ้อนพาร์ค  – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – มารีน่าแซนด์

           ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด –  น้ำพุแสงสีเสียง                                     


วันที่ 1

กรุงเทพฯ  – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – เมอร์ไลอ้อนพาร์ค – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – มารีน่าเบย์ – โชว์น้ำพุแสงสีเสียง

– SPETRA  LIGHT&WATER SHOW 

วันที่ 2

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล และ ซีอควาเรี่ยมตามอัธยาศัย     

วันที่ 3

เจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี่้ยวแก้ว – ฮาจิเลน – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – น้ำตกในร่มTHE RAIN VORTEX – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเดือนมกราคม 2563

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ไม่ใช้่ตั๋วเครื่องบิน
02 – 04  มกราคม   2563

03 – 05  มกราคม   2563

04 – 06  มกราคม   2563

11,999.- 4,000.-  9,999
09 – 11  มกราคม   2563

10 –  12  มกราคม   2563

11  – 13   มกราคม   2563

16 –  18  มกราคม   2563

17  –  19  มกราคม   2563

18  –  20  มกราคม   2563

30  มกราคม –  01 กุมภาพันธ์   2563

31  มกราคม – 02 กุมภาพันธ์   2563

12,999.- 4,000.- 10,999
01 – 03 กุมภาพันธ์  2563

06 – 08 กุมภาพันธ์  2563

12,999.- 4,000.- 10,999
07 – 09  กุมภาพันธ์  2563 13,999.- 4,500.- 11,999
08 – 10 กุมภาพันธ์  2563 14,999.- 4,500.- 12,999
15 –  17  กุมภาพันธ์  2563

20 –  22  กุมภาพันธ์  2563

21  – 23   กุมภาพันธ์  2563

22  – 24  กุมภาพันธ์  2563

12,999.- 4,000.- 10,999
27 –  29  กุมภาพันธ์  2563 11,999.- 4,000.- 9,900.-
28 กุมภาพันธ์ – 01  มีนาคม  2563

07   –  09  มีนาคม  2563

12   –   14  มีนาคม  2563

13  –  15  มีนาคม  2563

14  –  16  มีนาคม  2563

12,999.- 4,000.- 10,999.-
19  –  21  มีนาคม  2563

20  –   22  มีนาคม  2563

21  –  23  มีนาคม  2563

26 –  28  มีนาคม  2563

27 –  29  มีนาคม  2563

13,999.- 4,500.- 11,999.-
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

เลทโก สิงห์โตทะเล

เที่ยวสิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

11,999 17,999