เกาหลี ซอรัก โซล (เลทโก ฮิตซอรัก)


ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ  อุทยานแห่งชาติ ซอรักซัน   วัดชินฮึงซา  

         โซลทาวเวอร์  –  สวนสนุก  EVERLAND – พระราชวังชางดอกคุง

       ตลาดดังเมียงดง – ตลาดทงแดมุน – ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา 


วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน

วันที่ 2

สนามบินอินชอน –  เกาะนามิ –  อุทยานแห่งชาติซอรักซัน ( ไม่รวมค่ากระเช้า ) – วัดชินฮันซา

วันที่ 3

สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม -ศูนย์เวชสำอางค์ – SEOUL TOWER – TRICK ART MUSEUM  –    ทงแดมุน

วันที่ 4

สวนดอกหญ้าฮานึรปาร์ค  – ศูนย์น้ำมันสนแดง – พระราชวังชางด๊อก – DUTY FREE  –  ตลาดเมียงดง –

วันที่ 5

ศุนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  – ศูนย์พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้งมหาลัยสตรีอีฮวา – ฮงแด – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – SUPERMARKET – สนามบินอินชอน

วันที่ 6

สนามบินดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการตุลาคม2562

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

เกาหลี ซอรัก โซล (เลทโก ฮิต ซอรัก)

ใบไม้เปลี่ยนสี ณ ซอรักซัน เกาะนามิ ฮานึรปาร์ค

15,999 25,999