ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า 

    เมืองหลวงเก่าเกียวโต  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าแม่เฮอัน

    จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีน้ำตกมิโนะ   ปราสาทโอซาก้า

     ช้อปปิ้งบ่านซาคาเอะ  –   EXPO CITY ชินไซบาชิ 

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ 

วันที่ 2

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 3

เมืองเกียวโต  –  แต่งกายชุดกิโมโน – ศาลเจ้าแม่เฮอัน – ชงชาญี่ปุ่น – วัดชินคะคุจิ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 4

หุบเขามิโนะ – น้ำตกมิโนะ – EXPO CITY  – อิออนมอลล์ –  สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ( ดอนเมือง)

Download โปรแกรมทัวร์


 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

กรุ๊ปไซส์
01  – 05    ตุลาคม   2562

02  – 06   ตุลาคม   2562

03  – 07    ตุลาคม   2562

04  – 08   ตุลาคม   2562

05  – 09    ตุลาคม   2562

06  – 10   ตุลาคม   2562

07  – 11    ตุลาคม   2562

08  – 12   ตุลาคม   2562

09  – 13    ตุลาคม   2562

10  –  14   ตุลาคม   2562

11  –  15    ตุลาคม   2562

12  –  16   ตุลาคม   2562

13  – 17   ตุลาคม   2562

14  –  18   ตุลาคม   2562

15  –  19   ตุลาคม   2562

16  – 20   ตุลาคม   2562

17 –  21   ตุลาคม   2562

18 –  22   ตุลาคม   2562

19  – 23   ตุลาคม   2562

20 – 24   ตุลาคม   2562

21  – 25  ตุลาคม   2562

22 – 26   ตุลาคม   2562

23 –  27   ตุลาคม   2562

24  – 28  ตุลาคม   2562

25 – 29   ตุลาคม   2562

26 –  30   ตุลาคม   2562

27  – 31   ตุลาคม   2562

28  ตุลาคม – 01   พฤศจิกายน   2562

29  ตุลาคม –  02   พฤศจิกายน   2562

30  ตุลาคม –  03  พฤศจิกายน   2562

31  ตุลาคม –  04  พฤศจิกายน   2562

26,888.- 7,900 34+1
01  – 05 พฤศจิกายน  2562

02  – 06 พฤศจิกายน  2562

03  – 07 พฤศจิกายน  2562

04  – 08 พฤศจิกายน  2562

05  – 09 พฤศจิกายน  2562

06  – 10 พฤศจิกายน  2562

07  –  11  พฤศจิกายน  2562

08  –  12  พฤศจิกายน  2562

09  –  13  พฤศจิกายน  2562

10  –   14  พฤศจิกายน  2562

11  –  15  พฤศจิกายน  2562

12  –  16  พฤศจิกายน  2562

13  – 17  พฤศจิกายน  2562

14  – 18  พฤศจิกายน  2562

 15  – 19  พฤศจิกายน  2562

16  – 20  พฤศจิกายน  2562

17  – 21   พฤศจิกายน  2562

18-  22  พฤศจิกายน  2562

19-  23  พฤศจิกายน  2562

20-  24  พฤศจิกายน  2562

21-  25  พฤศจิกายน  2562

22-  26  พฤศจิกายน  2562

23-  27  พฤศจิกายน  2562

24-  28  พฤศจิกายน  2562

25-  29  พฤศจิกายน  2562

26-  30  พฤศจิกายน  2562

27  พฤศจิกายน   –  01 ธันวาคม  2562

28  พฤศจิกายน  – 02 ธันวาคม       2562

29  พฤศจิกายน   –  03 ธันวาคม       2562

30  พฤศจิกายน   – 04 ธันวาคม       2562

26,888.- 7,900.- 34+1
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับรักที่เบิกบาน

ชมหมูบ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า

26,888 35,999