KOREA 5D3N หนีรัก มาพักร้อน

 


                               

                              ถ่ายรูปสุดชิคฮานึรปาร์ค   พระราชวังชางดอคคุง 

                           สวนสนุกเอเวอร์แลนด์    วัดวาวูจองซา   ช้อปปิ้งมยองดง

                               ทริคอายมิวเซียม   ICE GALLORY  ย่านฮงอิค

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2

สนามบินอินชอน – คลองอาร่า  – สะพานกระจกใสคิมโพ- ฮุนไพพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท-เมืองยงอิน-วัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่ 3

ศูนย์โสมเกาหลี  – ศูนย์สมุนไพร นำ้มันสนเข็มแดง  – ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนดังเกาหลี- ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีคิร – พระราชวังชางดอกคุง –

Nโซลทาวเวอร์ –  ดิวตีฟรี – ย่านมยองดง

 วันที่ 4 

สมุนไพรฮอกเก  –  โรงงานพลอยสีม่วง –  ย่านฮงแด – พิเศษสำหรับสาวกแฮรี่พอร์ตเตอร์ห้ามพลาด คาเฟ่ท์สุดชิค 943  – ทริคอายมิวเซียม + ไอซ์มิวเซียม – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนฮานึร – เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

วันที่ 5

สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์

 


อัตราค่าบริการเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 03  –  07  มิย.   2562 13,999.- 5,500 7,900.-
04  –  08  มิย.   2562

05  –  09  มิย.   2562

06  –  10  มิย.   2562

07  –  11   มิย.   2562

08  –  12   มิย.   2562

09  –  13   มิย.   2562

14,999.- 5,500- 9,900.-
10   –  14   มิย.   2562 13,999.- 5,500.- 9,900.-
11   – 15   มิย.    2562 12,999.- 5,500.- 9,900.-
12   – 16   มิย.    2562

1 3  –  17   มิย.    2562

14   –  18   มิย.    2562

15   – 19   มิย.    2562

16   –  20  มิย.    2562

14,999.- 5,500.- 9,900.-
17   –  21   มิย.    2562 13,999.- 5,500. 9,900.-
18   – 22   มิย.    2562

19   – 23  มิย.    2562

20   – 24   มิย.   2562

21   –  25  มิย.   2562

22   – 26   มิย.   2562

23   – 27    มิย.   2562

14,999.- 5,500. 9,900.-
24   – 28    มิย.   2562 13,999.- 5,500. 9,900.-
25   – 29    มิย.   2562

26  –  30    มิย.   2562

27  มิ.ย. –  01  ก.ค.  2562

28  มิ.ย. –  02  ก.ค.  2562

29  มิ.ย. –  03  ก.ค.  2562

30  มิ.ย. –  04  ก.ค.  2562

14,999.- 5,500. 9,900.-
01 – 05   ก.ค.  2562

02 – 06   ก.ค.  2562

03 – 07   ก.ค.  2562

04 – 08   ก.ค.  2562

05 – 09   ก.ค.  2562

06 –  10   ก.ค.  2562

07 –  11   ก.ค.  2562

08 –  12   ก.ค.  2562

09 –  13   ก.ค.  2562

10  –  14   ก.ค.  2562

11 –   15   ก.ค.  2562

14,999.- 5,500. 9,900.-
12 –  16   ก.ค.  2562 15,999.- 5,500. 9,900.-
13 –  17   ก.ค.  2562 16,999.- 5,500. 9,900.-
14  –  18   ก.ค.  2562

15 –   19   ก.ค.  2562

16  –  20   ก.ค.  2562

17  –  21  ก.ค.  2562

15,999.- 5,500. 9,900.-
18 –   22  ก.ค.  2562

19 –   23   ก.ค.  2562

20 –   24   ก.ค.  2562

21 –   25   ก.ค.  2562

22  –  26   ก.ค.  2562

23  –  27   ก.ค.  2562

24  –  28   ก.ค.  2562

14,999.- 5,500. 9,900.-
25  –  29   ก.ค.  2562 16,999.- 5,500. 9,900.-
26  –  30  ก.ค.  2562

27 –   31   ก.ค.  2562

14,999.- 5,500. 9,900.-
 01  – 05  ส.ค.  2562

02 –   06  ส.ค.  2562

03 –   07  ส.ค.  2562

04  –  08  ส.ค.  2562

05  –  09  ส.ค.  2562

06  –  10  ส.ค.  2562

07  –  11   ส.ค.  2562

15,999.- 5,500. 9,900.-
08  –  12   ส.ค.  2562

09  –  13   ส.ค.  2562

10  –  14   ส.ค.  2562

11  –  15   ส.ค.  2562

12 –  16   ส.ค.  2562

16,999.- 5,500. 9,900.-
13 –  17   ส.ค.  2562

14  –  18   ส.ค.  2562

15  –  19   ส.ค.  2562

16  –  20   ส.ค.  2562

17  –  21   ส.ค.  2562

18  –  22   ส.ค.  2562

19  –  23   ส.ค.  2562

20  –  24   ส.ค.  2562

21  –  25   ส.ค.  2562

22  –  26   ส.ค.  2562

23  –  27   ส.ค.  2562

24  –  28   ส.ค.  2562

25  –  29   ส.ค.  2562

26  –  30   ส.ค.  2562

27  –  31   ส.ค.  2562

28 ส.ค. – 01  กย.  2562

29 ส.ค. –  02 ก.ย.  2562

30 ส.ค.-  .03  ก.ย.  2562

31  ส.ค. –   04  กย.  2562

15,999.- 5,500. 9,900.-
01  ก.ย. –    05   กย.  2562

02  ก.ย.  –   06  กย.  2562

03  ก.ย.  –   07  กย.  2562

04  ก.ย. –   08  กย.  2562

05  ก.ย. –   09  กย.  2562

06  ก.ย. –   10  กย.  2562

07  ก.ย. –   11   กย.  2562

08  ก.ย. –  12  กย.  2562

09  ก.ย. –  13  กย.  2562

10  ก.ย.  –   14  กย.  2562

11  ก.ย.   –   15  กย.  2562

12  ก.ย.  –    16  กย.  2562

13  ก.ย. –    17  กย.  2562

14  ก.ย. –    18  กย.  2562

15  ก.ย. –    19  กย.  2562

16  ก.ย.  –    20 กย.  2562

17  ก.ย. –    21  กย.  2562

18  ก.ย.  –    22 กย.  2562

19  ก.ย. –    23 กย.  2562

20 ก.ย. –   24  กย.  2562

21  ก.ย. –    25  กย.  2562

22 ก.ย. –   26  กย.  2562

23 ก.ย.  –   27  กย.  2562

24 ก.ย. –   28  กย.  2562

25  ก.ย. –   29  กย.  2562

26  ก.ย. –   30  กย.  2562

14,999.- 5,500. 9,900.-
14,999.- 5,500. 9,900.-

 

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

KOREA หนีรัก มาพักร้อน

เที่ยวเกาหลี เอเวอร์แลนด์ ใบไม้ผลิ2562

12,999 17,999