KOREA XJ CHERRY BLOSSOM 2019

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปซากุระที่เกาะยออึยโด


                                 เพลิดเพลินกับดอกซากุระ ณ ยออิโด 

            เทศกาลดอกทิวลิป ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปิ้งเมียงดง ใส่ชุดฮันบก 

             หอคอย N Seoul tower สะพานมาจังโฮจู เที่่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2

สนามบินอินชอน – สะพานมาจังโฮจู – เกาะนามิ

วันที่ 3

ไร่สตอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ชมเทศกาลดอกทิวลิป – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล

วันที่ 4 

ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพร นำ้มันสนเข็มแดง – บุกชนฮันบก – วัดพงอึนชา – ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

วันที่ 5

สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการเดือนมีนาคม – เมษายน 2562

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
27   มี ค.- 01   เม ย.   2562 16,999.- 5,500 9,900.-
28 มี ค.  –  02 เม ย.   2562

29 มี ค.    – 03 เม ย.   2562

15,999.- 5,500- 9,900.-
02 – 07   เมษายน 2562

03 – 08   เมษายน   2562

04 – 09   เมษายน   2562

19,999.- 5,500.- 9,900.-
06 – 11   เมษายน   2562

07 – 12   เมษายน   2562

15 – 20   เมษายน   2562

18 – 23   เมษายน   2562

19 – 24   เมษายน   2562

23 – 28  เมษายน   2562

24 – 29   เมษายน   2562

25 – 30  เมษายน   2562

18,999.- 5,500.- 9,900.-
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม  2562 19,999.- 5,500.- 9,900.-
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

KOREA CHERRY BLOSSOM

เที่ยวเกาหลี ชมซากุระ ดอกทิวลิป เดือนเมษายน 2562

15,999 25,900