SUPER SAKURA 5 วัน 3 คืน


                           เพลิดเพลินกับดอกซากุระ บานสพรั่งริมทะเลสาบชอกโชน 

       หมู่บ้านวินเทจ     อินซาดง   ช้อปปิงมยองดง     สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ลด์

                                               BBQ อิ่มไม่อั้น

 

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2

สวนศิลปะสุดฮิต AMYANG ART PARK – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ชุกฮันบก – สวนสนุกล็อตเต้เวิลดิ์ – พิเศษ ชมซากุระที่ทะเลสาบซกโชน

วันที่ 3

ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ดังเกาหลี – สมุนไพรน้ำมันสนแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – อิกชอนดงฮันอก   –  พระราชวังซางด็อกกุง – ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

วันที่ 4

วัศูนย์สมุนไพรเกาหลี – อเมติส – ย่านฮงแด – พิเศษ !!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาด คาเฟ่สุดชิค 943 KING CROSS พิพิธภัณท์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์ น้ำแข็ง – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ซุปเปอร์มาเก็ต

วันที่ 5 เมืองอินชอน กรุงเทพ

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการเดือนเมษายน 62

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
01- 05 เมษายน 2562

02- 06 เมษายน 2562

17,999.- 6,500 9,900-
03  –  07 เมษายน   2562 18,999.- 6,500- 9,900.-
04  –  08 เมษายน   2562

05  –  09 เมษายน   2562

19,999.- 7,500.- 10,900.-
06 –  10   เมษายน   2562

07 –  11   เมษายน   2562

08 –  12  เมษายน   2562

09 –  13  เมษายน   2562

17,999.- 6,500.- 9,900.-
10 – 14  เมษายน   2562 22,999.- 7,500.- 10,900.-
11 – 15  เมษายน   2562

12 – 16  เมษายน   2562

24,999.- 7,500.- 10,900.-
14 – 18  เมษายน 2562 22,999.- 7,500.- 10,900.-
15 – 19 เมษายน   2562 20,999.- 7,500.- 10,900.-
16 – 20 เมษายน   2562 17,999.- 6,500.- 9,900.-
17 – 21 เมษายน   2562

18 – 22 เมษายน   2562

18,999.- 6,500.- 9,900.-
19 – 23 เมษายน   2562

20 – 24 เมษายน   2562

21 -25 เมษายน   2562

17,999.- 6,500.- 9,900.-
22 – 26 เมษายน   2562 16,999.- 6,500.- 9,900.-
23 – 27 เมษายน   2562 17,999.- 6,500.- 9,900.-
24 – 28 เมษายน   2562

25 – 29 เมษายน   2562

18,999.- 6,500.-  9,900.-
26 – 30 เมษายน   2562 17,999.- 6,500.- 9,900.-
27  เมษายน- 01  พฤษภาคม 2562

28  เมษายน- 02  พฤษภาคม 2562

19,999.- 6,500.- 9,900.-
29  เมษายน- 03  พฤษภาคม 2562

30  เมษายน- 04  พฤษภาคม 2562

17,999.- 6,500.- 9,900.-
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

KOREA ซากุระ บริ้ง บริ้ง

ชมซากุระบานสะพรั่งริมทะเลสาบชอกชอน

16,999 25,900