TOKYO FUJI SAKURA เข้าวิน 4วัน 3คืน

 


                    ชมซากุระที่สวยที่สุดในโตเกียว 

 หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ

            ช้อปปิ้งชินจูกุ  –   ออนเซ็น ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น


วันที่ 1 

กรุงเทพ – โตเกียว นาริตะ วัดอาซากุสะ – พิเศษ !!  เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น และอาบน้ำแร่

วันที่ 2

ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – พิพิธภันฑ์แผ่นดินไหว – สวนสนุก fUji Q ( รวมค่าเข้าและชิงช้า สวรรค์แล้ว )

วันที่ 3

สวนจิโดริงะฟูจิ – สวนอุเอโนะ – คลองเมกุโระ – ชินจูกุ

วันที่ 4

วัดเมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ( ดอนเมือง)

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน อัตราท่านละ
15  – 18  มีนาคม   2562

16  – 19  มีนาคม   2562

17  – 20  มีนาคม   2562

25,999.- 7,000 14,900.-
18  – 21  มีนาคม   2562 24,999.- 7,000.- 14,900.-
19  – 22  มีนาคม   2562

20 –  23  มีนาคม   2562

21  –  24  มีนาคม   2562

25,999.- 7,000.- 14,900.-
22  –  25  มีนาคม   2562

23  –  26  มีนาคม   2562

25  –  28  มีนาคม   2562

26  –  29  มีนาคม   2562

27  –  30  มีนาคม   2562

26,999.- 7,500.- 14,900.-
28  –  31  มีนาคม   2562

29  มีนาคม – 01 เมษายน   2562

30  มีนาคม –  02 เมษายน   2562

27,999.- 7,500.- 14,900.-
04 – 07 เมษายน   2562

05 – 08 เมษายน   2562

29,999.- 7,500.- 14,900.-
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าเทศกาลซากุระ มีนาคม - เมษายน 2562

ชมซากุระ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5,เเช่ออนเซ็น,ชินจุกุ,วัดนาริตะ,ขาปูยักษ์ไม่อั้น

24,999 35,999