TOKYO PINK MOSS ลาลา ลอย 4D 3N

 


                    ชมทุ่งพิงค์มอส ที่งาน FUJI SHIBAZAKURA FESTIVAL

              เดินเล่น หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ

                     ช้อปปิ้งอิอ้อน มอลล์  –   ออนเซ็น ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ – โตเกียว นาริตะ วัดอาซากุสะ – พิเศษ !!  เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น และอาบน้ำแร่

วันที่ 2

ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – พิพิธภันฑ์แผ่นดินไหว – pink moss park – หมูบ้านอิยาชิโนะชาโตะ – นาริตะ

วันที่ 3

อิสระชมซากุระเต็มวัน

วันที่ 4

วัดนาริตะ อิออน มอลล์นาริตะ สนามบินนาริตะ กรุงเทพ ดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

wpsm_colortable color=”green”]

วันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน อัตราท่านละ
16  – 19  เมษายน   2562

17  – 20  เมษายน   2562

18  – 21  เมษายน   2562

19  – 22  เมษายน   2562

20 – 24  เมษายน  2562

21 – 25  เมษายน  2562

22 – 26  เมษายน  2562

23 – 27  เมษายน  2562

23,999.- 6,500 15,900.-
06 – 09   พฤษภาคม  2562 17,999.- 6,500.- 12,900.-
07 – 10   พฤษภาคม  2562 19,999.- 6,500.- 12,900.-
09 – 12   พฤษภาคม  2562

10 – 13   พฤษภาคม  2562

11 – 14   พฤษภาคม  2562

12 – 15   พฤษภาคม  2562

20,999.- 6,500.- 12,900.-
13 – 16   พฤษภาคม  2562 19,999.- 6,500.- 12,900.-
14 – 17   พฤษภาคม  2562 20,999.- 6,500.- 12,900.-
17 – 20   พฤษภาคม  2562

18 – 21   พฤษภาคม  2562

23,999.- 6,500.- 12,900.-
20 – 23   พฤษภาคม  2562 19,999.- 6,500.- 12,900.-
21 – 24   พฤษภาคม  2562

23 – 26   พฤษภาคม  2562

24 – 27   พฤษภาคม  2562

25 – 28   พฤษภาคม  2562

 

20,999.- 6,500.- 12,900.-
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

ทัวร์ญี่ปุ่น PINK MOSS ลาลาลอย 2562

ภูเขาไฟฟูจิ,ชมดอกซากุระ แเช่ออนเซ็น,วัดนาริตะ,ขาปูยักษ์ไม่อั้น

17,999 35,999