ฮ่องกง นองปิง ม่าเก๊า 3 วัน 2คืน
                                   วัดโว่หลิน – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ 

                       ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) /  “วัดแชกงหมิว”

                       วัดหวังต้าเซียน – CITYGATE OUTLETS

                     วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล

                          THE PARISIAN  ‘THE VENETIAN’


วันที่ 1

 สนามบินดอนเมือง –  เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน -CITYGATE  OUTLET

 

วันที่ 2

วิคตอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมชาจุ่ย  – A Symphony of lights

 

วันที่ 3

ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล – เดอะปาริเชียน – เวเนเชียน –  กรุงเทพ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน  2562

กำหนดการเดินทาง  ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2

ผู้ใหมีเตียง

1 เด็ก 2

ผู้ใหญ

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
22 – 24 ก.พ. 62

23 – 25 ก.พ. 62

15,999 15,999 14,999  3,500
02 – 04 มี.ค. 62 14,999 14,999 13,999  3,500
09 – 11 มี.ค. 62

15 – 17 มี.ค. 62

16 – 18 มี.ค. 62

22 – 24 มี.ค. 62

23 – 25 มี.ค. 62

29 – 31 มี.ค. 62

30 มี.ค.  – 01 เม.ย. 62

19 – 21 เม.ย. 62

20 – 22 เม.ย. 62

15,999 15,999 14,999  3,500
04 – 06 พ.ค. 62

10 – 12 พ.ค. 62

15,999 15,999 14,999  3,500
25 – 27  พ.ค. 62 14,999 14,999 13,999  3,500
31 พ.ค.  – 02 มิ.ย. 62 14,999 14,999 13,999  3,500
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

[/wpsm_list]

ฮ่องกง นองปิง ม่าเก๊า 3วัน 2คืน

เที่ยวฮ่องกง ม่าเก๊า นองปิง วัดแชกงหมิว ปี2019

14,999 25,900