ชมดอกไม้ผลิบาน ณ JADE GARDEN –

             สัมผัสความงามทางธรรมชาติบนเกาะนามิ สนุกสนานกับการปั่น RAIL BIKE

                   ชมวิวธรรมชาติ – สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโซเกชา

                              สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND – 

                  ท้าทายความกล้าสะพานกระจกใส – สพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คใหม่กรุงโซล 

                                     ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออิโด

                                     

 


วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้

วันที่ 2

เกาะนามิ – RAIL BIKE – สะพานกระจก – JADE GRADEN

วันที่ 3

กิมจิ + ชุดฮันบก + TRICK ART – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ( เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์ )

วันที่ 4

ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ศูนย์นำ้มันสนเข็มแดง – สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  –  ศูนย์โสม พระราชวังซางด๊อกกุง – seoull07017 หรือชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด- ตลาดเมียงดง – ทงแดมุน

วันที่ 5

N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์ ) – DUTY FREE – ศูนย์โสม ซุปเปอร์ MARKET สนามบิน อินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562

อัตราค่าบริการ

 

พีเรียดเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่  ราคาเด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
01 –  05  มีนาคม

02 – 06  มีนาคม

03 – 07  มีนาคม

04 – 08  มีนาคม

05  – 09  มีนาคม

 06 – 10  มีนาคม

07  –  11  มีนาคม

08 –  12   มีนาคม

09 –  13   มีนาคม

10  – 14   มีนาคม

11  – 15   มีนาคม

15,900 15,900 4,900
12 – 16  มีนาคม

13 – 17  มีนาคม

14 –  18  มีนาคม

15  – 19  มีนาคม

15,900 15,900 4,900
16 –  20  มีนาคม

17 –  21  มีนาคม

18 –  22   มีนาคม

19 –  23   มีนาคม

14,900 14,900  4,900
20  – 24   มีนาคม

21  – 25   มีนาคม

22  – 26   มีนาคม

15,900 15,900 4,900
23  – 27   มีนาคม

24  – 28   มีนาคม

25  – 29   มีนาคม

26  – 30   มีนาคม

27  – 31   มีนาคม

22  – 26   มีนาคม

14,900 14,900 4,900
27  – 31   มีนาคม

28 มีนาคม- 01 เมษายน

29 มีนาคม- 02 เมษายน

30 มีนาคม- 03 เมษายน

15,900 15,900 4,900
30 มีนาคม- 03 เมษายน

31 มีนาคม- 04 เมษายน

14,900 14,900 4,900
01 – 05 เมษายน

02 – 06 เมษายน

15,900 15,900 4,900
03 – 07 เมษายน

04 – 08 เมษายน

05 – 09 เมษายน

16,900 16,900 4,900
06 – 10 เมษายน

07 –  11  เมษายน

08 –  12 เมษายน

15,900 15,900 4,900
09 –  13 เมษายน 16,900 16,900 4,900
10 –  14 เมษายน 19,900 19,900 4,900
11 –  15 เมษายน

12 –  16 เมษายน

21,900 21,900 4,900
13 –  17  เมษายน 20,900 20,900 4,900
14 –  18  เมษายน 18,900 18,900 4,900
 15 –  19  เมษายน

16 –  20  เมษายน

17 –  21   เมษายน

18 –  22  เมษายน

19 –  23  เมษายน

16,900 16,900 4,900
20 –  24  เมษายน

21 –  25   เมษายน

22 –  26  เมษายน

23 –  27  เมษายน

15,900 15,900 4,900
24 –  28   เมษายน

25 –  29  เมษายน

26 –  30  เมษายน

16,900 16,900 4,900
27 เมษายน-01 พฤษภาคม

28 เมษายน-02 พฤษภาคม

29เมษายน- 03 พฤษภาคม

30เมษายน- 04 พฤษภาคม

01 –  05  พฤษภาคม

02 –  06  พฤษภาคม

03 –  07  พฤษภาคม

04 –  08  พฤษภาคม

05 –  09  พฤษภาคม

06 –  10  พฤษภาคม

07 –  11  พฤษภาคม

08 –  12  พฤษภาคม

15,900 15,900 4,900
09 –  13  พฤษภาคม

10 –  14  พฤษภาคม

11 –  15  พฤษภาคม

12 –  16  พฤษภาคม

13 –  17  พฤษภาคม

14 –  18  พฤษภาคม

15 –  19  พฤษภาคม

16 –  20  พฤษภาคม

17 –  21  พฤษภาคม

18 – 22  พฤษภาคม

19 –  23  พฤษภาคม

20 –  24  พฤษภาคม

21 –  25  พฤษภาคม

22 – 26  พฤษภาคม

23 – 27 พฤษภาคม

24 –  28  พฤษภาคม

25 –  29  พฤษภาคม

26 – 30พฤษภาคม

27 – 31 พฤษภาคม

28พฤษภาคม -1มิถุนายน

29พฤษภาคม -2มิถุนายน

30พฤษภาคม -3มิถุนายน

31พฤษภาคม -4มิถุนายน


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

KOREA BLOSSOM'S SEOUL

เที่ยว เกาหลีชมดอกซากุระ สวนสนุกเอฟเวอร์แลนด์

14,900 25,900