เพลิดเพลินกับดอกซากุระ ณ สวนอูเอโนะ หมู่บ้านโอชิโนะ

            โอวาคุตามิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ

       ช้อปปิ้งชินจุกุ วัดนาริตะซัง ช้อปิ้งย่านฮาราจุกุ โอไดบะ อิออนมอลส์

 

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท – โอชิโนะฮักไก – โอวาคุตามิ – ทานขาปูยักษ์

วันที่ 3

ภูเขาฟูจิชั้น 5 – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิ้วตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจุกุ

วันที่ 4

วัดนาริตะ – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ – ย่านฮาราจุกุ – โอไดบะ – อิออนมอลส์

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการเมษายน-มิถุนายน 2562

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
16  – 19  เมษายน   2562

17  – 21  เมษายน   2562

18  – 22  เมษายน   2562

19  – 23  เมษายน   2562

23,999.- 6,500 15,900.-
20  –  24 เมษายน   2562

21   – 25  เมษายน   2562

22  – 26  เมษายน   2562

23  – 27  เมษายน   2562

23,999.- 6,500- 15,900.-
06 – 09   พฤษภาคม   2562 17,999.- 6,500.- 12,900.-
07 –  10   พฤษภาคม   2562 19,999.- 6,500.- 12,900.-
09 –  12   พฤษภาคม   2562

10  –  13   พฤษภาคม   2562

11  –  14   พฤษภาคม   2562

12  – 15    พฤษภาคม  2562

20,900.- 6,500.- 12,900.-
13 – 16    พฤษภาคม  2562 19,900.- 6,500.- 12,900.-
14 – 17    พฤษภาคม  2562 20,900.- 6,500.- 12,900.-
17 – 21  พฤษภาคม   2562

18 – 22  พฤษภาคม  2562

23,900.- 6,500.- 12,900.-
20 – 23  พฤษภาคม  2562 19,900.- 6,500.- 12,900.-
21 – 24  พฤษภาคม  2562

22 – 26  พฤษภาคม  2562

23 – 27  พฤษภาคม  2562

24 – 27  พฤษภาคม  2562

20,900.- 6,500.- 12,900.-
25 – 28  พฤษภาคม  2562 20,900.- 6,500.- 12,900.-
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

เที่ยวชมดอกซากุระอย่างที่ญี่ปุ่น ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น TOKYO PINK MOSS

,ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมดอกซากุระที่งาน fuji shibazakura

19,999 45,999