้้้้้HOKKAIDO ซุปตาร์ หวานเย็นฮอกไกโด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมน

เมืองโอตารุ – ช้อปปิ้งจุใจ – ถนนทานุกิโคจิ – ซูซูกิโนะ อิออนทาวน์

 พิเศษบุฟต์ขาปู free wifi บนรถตลอดรายการ


วันที่ 1

 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

วันที่ 2

สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อิออนทาวน์

วันที่ 3

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ – ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง –  โรงงานช็อกโกแลต – ถนนทานุกิโคจิ 

วันที่ 4

 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆภายในซัปโปโรตามอัธยาศัย

วันที่ 5

 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการกันยายน/ตุลาคม 2561

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋วราคาท่านละ
01 – 05  กันยายน 2561

02  06 กันยายน   2561

04 – 08 กันยายน  2561

19,888 19,888 19,888 8,000 10,888
08 – 12 กันยายน  2561 10 – 14 กันยายน  2561 21,888 21,888 21,888 8,000 21,888
13 – 17 กันยายน  2561

14 – 18  กันยายน  2561 15 – 19  กันยายน  2561

21,888 21,888 21,888 8,000 21,888
16 – 20 กันยายน2561

18 – 22 กันยายน   2561  19 – 23 กันยายน   2561

21,888 21,888 21,888 8,000 21,888
22 – 26 กันยายน2561 24 – 28  กันยายน 2561  21,888 21,888 21,888 8,000 21,888
27 กันยายน – 01  ตุลาคม

28 กันยายน- 02  ตุลาคม 29 กันยายน – 03 ตุลาคม

21,888 21,888 21,888 8,000 21,888
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561 21,888 21,888 21,888 8,000 21,888

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
HOKKAIDO ซุปตาร์หวานเย็น 5วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เดือน กันยายน-ตุลาคม 2561

19,888 31,000