พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน
                             พระมหาเจดีชเดวากอง – เจดีชเวมอดอร์ 

                            ขอพรพระเทพทันใจ – พระนอนตาหวาน


วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง –ตลาดสก็อต–เจดีย์ไจ๊เข้า –สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ย่างกุ่ง  

วันที่ 2

หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ –พระนอนชเวตาเลียว –  เจดีไจ๊ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – พระมหาเจดีชเวดากอง– กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการ

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวน
29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 /30มิ.ย.-2 ก.ค.61

6  – 8 ก.ค. 61  / 7 – 9 ก.ค. 61 

13- 15 ก.ค 61 / 14- 16 ก.ค. 61

20 – 22 ก.ค 61 / 21 – 23 ก.ค. 61

13- 15 ก.ค 61 / 14- 16 ก.ค. 61

8,999 3,000 7,999 UB 35
27 – 29 ก.ค 61 / 28 – 30 ก.ค. 61

10 – 12 ส.ค 61 

9,999 3,000 8,999 UB 35
11 – 13 ส.ค 61  10,999 3,000 10,599 UB 35
3  – 5 ส.ค. 61 /4 – 6 ส.ค.61

17  – 19 ส.ค. 61  / 18 –  20 ส.ค. 61 

24 –  26  ส.ค 61 / 25 – 27  ส.ค. 61

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 61 / 1 – 3 ก.ย. 61

7 – 9  ก.ย. 61 /8 – 10 ก.ย.61

14  – 16 ก.ย. 61  / 15 – 17 ก.ย. 61 

 20- 22 ก.ค 61 / 21 – 23 ก.ค. 61

22 – 24 ก.ย. 61  / 28 – 30 ก.ย. 61 

29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61 

8,999 3,000 7,999 UB 35

 

 

 

ทัวร์พม่าในราคา จิ๊บ จิ็บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2คืน

เที่ยวพม่า เจดียืชเวมอดอร์ เจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระเทพทันใจ พระนอนตาหวาน 3วัน 2 คืน

8,999 15,999