KOREA PEAK คยองจู พูซาน 5 วัน 3 คืน


วัดแฮดง  ยงกุนซา – ซานโตรีโนเกาหลี – SKY WALK – ปูซานทาวเวอร์

ตลาดปลาจากัลจี – วัดปุรกุ๊กซา – หอดูดาววอมซองเด-

สวนสนุก E-World  – 83 Tower – Magic art สตรีทฟูดส์


วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 2

สนามบินแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E world – Magic art – ถนนDongseongno

วันที่ 3

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคยองจู  – Gyeongju Donggung Palace – |Wolju Pond (DongKung Mot) เมืองคยองจู-  หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย – ถ้ำซอกกูรัม

หอดูดาวซอมซองแด- วัดปุรกุกซา – พูซาน

วันที่ 4

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน – SONGDO Skywalk – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – Busan Tower – Cosmetic Center – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – Duty Free – ตลาดปลาจากัล่ชิ – ตลาดนัมโพดง

วันที่ 5

วัดแฮดงยงกุนซา – ฮอกเกตนามู – แทกู – หมู่บ้าน  Deagu Otgol – ตลาดซอมุน  – ถนนสตรีทฟู๊ดส์ – Super Market – สนามบินนานาชาติแทกู

 

Download โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการกันยายน/ตุลาคม2561

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์เกาหลี คยองจู พูซาน ฤดูใบ้ไม้เปลี่ยนสี 2561

12,888 25,888