่JEJU SPECIAL AUTUMN

 

 

 

wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”clear”]

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน –   พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาชองอัค – น้ำตกชอนจียอน- วัดซันบังซา – ซอพจิโกกิ

ร้านค้าสมุนไพรเข็มแดง- ปล่องภูเขาไฟซองซาลอิลจูบง – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

พิพิธภัณฑ์แฮยอ-ชายหาดวอลจองรี- ยงดูอัมร็อค- ร้านค้าสมุนไพร- ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเจจูวันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน –   พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาชองอัค – น้ำตกชอนจียอน-วัดซันบังซา

วันที่ 3

ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  –  ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบงหมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  –  ซอฟจิโกจิ -พิพิธภัณฑ์แฮยอ-

ชายหาดวอลจองรี

วันที่ 4

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  – ร้านค้าสมุนไพร  – ซุปเปอร์มาร์เก็ต  – ศูนย์เครื่องสำอาง  – ศูนย์โสม  – ดิวตี้ฟรี  – ดาวทาวน์เมืองเชจู  – กรุงเทพ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการสิงหาคม/ธันวาคม 2561

 

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
สิงหาคม : 31-3

กันยายน:1-4, /2-5, 3-6, 4-7, 9-12, 10-13, 11-14, 16-19, 17-20,18-21, 23-26, 24-27, 25-28, 30-3 ต.ค.

10,900./คน       4,900.-
กันยายน :5-8, 8-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29,29-2 ต.ค. ตุลาคม : 1-4, 2-5 11,200./คน
พฤศจิกายน :  4-7, 5-8,6-9,11-14, 12-15, 13-16,18-21, 19-22,20-23

25-28, 26-29, 27-30

11,200./คน
กันยายน: 6-9,7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30, 28-1 ต.ค. 11,500./คน
ตุลาคม :3-6,  6-9,

พฤศจิกายน :3-6, 7-10, 10-13, 14-17, 17-20, 21-24 ,24-27, 28-1, ธ.ค.

11,500./คน
ตุลาคม : 4-7, 5-8, 7-10, 15-18, 28-31, 29-1พ.ย. 30-2 พ.ย. 31-3 พ.ย.

พฤศจิกายน : 1-4, 2-5,  8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26,

29 พย. – 2 ธ.ค.

11,800./คน
ตุลาคม :8-11, 14-17, 16-19,22-25, 23-26, 27-30 12,100./คน
ตุลาคม : 9-12, 17-20, 21-24,24-27,26-29 12,400./คน
ตุลาคม : 18-21 13,000./คน
 ตุลาคม: 19-22 15,500./คน
ตุลาคม :12-15 18,900./คน

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์เกาหลี ฤดุใบไม้ร่วง

เที่ยวเชจู ปล่องภูเขาไฟ

9,900 17,900