อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน


                                  สู่สวรรค์บนดิน แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย   

                   สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจเทือกเขากุลมาร์ค สนุกสนานบนลานสกี

             ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก ทัชมาฮาล


วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินจัยปูร์ – เมืองเดลี

วันที่ 2

เมืองเดลี – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์) – เล่นสกีเทือกเขากุลมาร์ค – แคชเมียร์ – บ้านเรือ

วันที่ 3

แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – แคชเมียร์

วันที่ 4

แคชเมียร์ – ล่องเรือทะเลสาบดาล – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเดลี – อัครา

วันที่ 5

อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – จัยปูร์ – สนามบินจัยปูร์            

วันที่ 6

สนามบินดอนเมือง                                                                         

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ2561

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน กรุ๊ปละ
4-9 เมษายน 2561 20,992 5,500 FD 30
6-11 เมษายน 2561 20,992 5,500 FD 30
11-16 เมษายน 2561 22,992 5,500 FD 30
13-18 เมษายน 2561 22,992 5,500 FD 30
18-23 เมษายน 2561 20,992 5,500 FD 30
20-25 เมษายน 2561 20,992 5,500 FD 30
9-14 พฤษภาคม 2561 20,992 5,500 FD 30
25-30 พฤษภาคม 2561 20,992 5,500 FD 30

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน

เมืองเดลี,เล่นสกีเทือกเขากุลมาร์ค,แคชเมียร์,พาฮาลแกม,ล่องเรือทะเลสาบดาล,ทัชมาฮาล

20,992 22,992