ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน

HONG KONG BANDNER


นั่งกระเซ้าลอยฟ้า+สักการะพระนองปิง

นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเมืองฮ่องกง -ช็อปปิ้ง 2 ย่านดัง จิ่ม ซ่า จุ่ย และ เลดี้ มาร์เก็ต

เสริมโชคดวงชะตา กับ สิ่งศักดิ์คู่เมืองฮ่องกง -สักการะเจ้าแม่กวนอิม ผูกด้ายแดง ขอความรักวันที่ 1 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet

วันที่ 2

ติ่มซำ – รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต

วันที่ 3

ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเมษายน/ตุลาคม 2561

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เที่ยวบิน

    ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ::

07 – 09 เมษายน 61 20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

27 – 29 เมษายน 61 20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

18 – 20 พฤษภาคม 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

19 – 21 พฤษภาคม 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

25 – 27 พฤษภาคม 61 16,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

15 – 17 มิถุนายน 61 16,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

22 – 24 มิถุนายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

23 – 25 มิถุนายน 61 15,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

06 – 08 กรกฎาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

13 – 15 กรกฎาคม 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

14 – 16 กรกฎาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

20 – 22 กรกฎาคม 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

03 – 05 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

10 – 12 สิงหาคม 61

วันแม่แห่งชาติ

20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

17 – 19 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

18 – 20 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

24 – 26 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

25 – 27 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

31 สิงหาคม – 02 กันยายน 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

08 – 10 กันยายน 61 15,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

21 – 23 กันยายน 61 15,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

12 – 14 ตุลาคม 61

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

13 – 15 ตุลาคม 61

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

19 – 21 ตุลาคม 61 19,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

20 – 22 ตุลาคม 61 19,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25

CX617 HKGBKK 21.35-23.30

26 – 28 ตุลาคม 61 19,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10

CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1

ราคาอื่นๆ

1.     ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท

2.     จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 12,900 บาท

3.    ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 2วัน 3คืน

นั่งกระเซ้าลอยฟ้า+สักการะพระนองปิง ,นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเมืองฮ่องกง ,ช็อปปิ้ง 2 ย่านดัง จิ่ม ซ่า จุ่ย และ เลดี้ มาร์เก็ต,สักการะเจ้าแม่กวนอิม

15,900 20,900