โปรเวียดนามราคาถูก

 

....

 


 

ซินจ่าว….โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3วัน 

สำผัสเมืองสุดโรเเมนติค แห่งเวียดนามใต้บินตรงดาลัด

พิเศษ!! สนุกกับROLLER COSTER +นั่งกระเช้าไฟฟ้าวันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเวียดนาม

วันที่ 2

นั่งกระเช้าไฟฟ้า+วัดตั๊กลัม+พระราชวังฤดูร้อน+สวนดอกไม้+Clay Pot Village+ ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท        

วันที่ 3

ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ                     

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการกุมภาพันธ์/กรกฏาคม 2561

 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ดาลัท 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน VZ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
11 เม.ย.61 13 เม.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 5 10,900 10,900 9,900 2,500
15 เม.ย.61 17 เม.ย.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500
18 เม.ย.61 20 เม.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
25 เม.ย.61 27 เม.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
2 พ.ค.61 4 พ.ค.61 15 8,900 8,900 7,900 2,500
4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
9 พ.ค.61 11 พ.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500
11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500
16 พ.ค.61 18 พ.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
23 พ.ค.61 25 พ.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
26 พ.ค.61 28 พ.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
30 พ.ค.61 1 มิ.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
6 มิ.ย.61 8 มิ.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
13 มิ.ย.61 15 มิ.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
20 มิ.ย.61 22 มิ.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
27 มิ.ย.61 29 มิ.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
4 ก.ค.61 6 ก.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
11 ก.ค.61 13 ก.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
18 ก.ค.61 20 ก.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500
20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500
25 ก.ค.61 27 ก.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500
27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500
หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

โปรเวียดนามราคาถูก

ซินจ่าว....โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3วัน สำผัสเมืองสุดโรเเมนติค แห่งเวียดนามใต้บินตรงดาลัด พิเศษ!! สนุกกับROLLER COSTER +นั่งกระเช้าไฟฟ้า

8,900 10,900