HOT Promotion JeJu Spaing

bannar jeju


ฮัลโหล คิตตี้ เชจู – น้ำตกชอนจียอน

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ

ชายหาดวอลจองรี – ศูนย์เครื่องสำอาง – ดาวทาวน์เมืองเชจูวันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 2

ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค

วันที่ 3

ปั่นจักรยาน Rail Bike  – ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  – ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  – ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอฟจิโกจิ – ชายหาดวอลจองรี

วันที่ 4

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  – ร้านค้าสมุนไพร  – ซุปเปอร์มาร์เก็ต  – ศูนย์เครื่องสำอาง  – ศูนย์โสม  – ดิวตี้ฟรี  – ดาวทาวน์เมืองเชจู  – กรุงเทพ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการมีนาคม/พฤษภาคม 2561

 

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
พฤษภาคม : 20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 10,900./คน 4,900.-
พฤษภาคม : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 11,300./คน
พฤษภาคม : 5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 11,600./คน
พฤษภาคม : 2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 11,900./คน
มีนาคม : 4-7,5-8

เมษายน : 21-24,22-25,23-26,24-27

พฤษภาคม : 1-4

12,300./คน
มีนาคม : 3-6,6-9

เมษายน : 8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 พ.ค.

12,600./คน
มีนาคม : 1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22

เมษายน : 7-10,9-12 ,16-19,26-29,

12,900./คน
มีนาคม : 10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30

เมษายน : 1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 พ.ค.

13,300./คน
มีนาคม : 8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31-3 เม.ย.

เมษายน : 6-9,10-13,15-18

13,600./คน
มีนาคม : 22-25,23-26,29-1 เม.ย.,30-2 เม.ย.

เมษายน : 4-7,28-1 พ.ค.

13,900./คน
เมษายน : 11-14,14-17 16,900./คน
เมษายน : 5-8 18,900./คน
เมษายน : 12-15,13-16 20,900.-/คน

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

HOT Promotion jeju spaing

เที่ยวเกาะเชจู ฮัลโหลคิตตี้เชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน 4 วัน 2 คืน

7,900 20,900