KOREA Shock Price เที่ยวเกาหลีในราคาสุดคุ้ม

ทัวร์เกาหลีราคาถูก


เที่ยวเมืองอาซาน  เส้นทางใหม่

โซลทาวเวอร์ + สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

ช้อปปิ้งเมียงดง – ปั่นเรลไบค์ 

 


วันที่ 1

ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้

วันที่ 2

เมืองอินชอน – เมืองอาซาน – ปั่นเรลไบท์ – สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน -หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน

– ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน – หอคอย กรีน ทาวเวอร์ – เฟิร์ส วิลเลจ

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

– ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี – เอ็น โซล ทาวเวอร์ – ช๊อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่ 4

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ ฟรี – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ

– พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –  ศูนย์โสม – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน

วันที่ 5

เกาหลีใต้ (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเมษายน/สิงหาคม 2561

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคาท่านละ
17 – 21 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
18 – 22 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
19 – 23 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000
20 – 24 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000
21 – 25 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000
22 – 26 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
23 – 27 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
24 – 28 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
25 – 29 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
26 – 30 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 10,000
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 10,000
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 10,000
10 – 14 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
11 – 15 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
12 – 16 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
17 – 21 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
18 – 22 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
19 – 23 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000
23 – 27 พฤษภาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
06 – 10 มิถุนายน 2561 13,900 13,900 13,900 5,000 10,000
07 – 11 มิถุนายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
13 – 17 มิถุนายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
14 – 18 มิถุนายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
15 – 19 มิถุนายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
20 – 24 มิถุนายน 2561 13,900 13,900 13,900 5,000 10,000
21 – 25 มิถุนายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
22 – 26 มิถุนายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
23 – 27 มิถุนายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
04 – 08 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
05 – 09 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
06 – 10 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
11 – 15 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
12 – 16 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
13 – 17 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
19 – 23 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
20 – 24 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

korea shock price

เที่ยวเกาหลี อาซาน เอเวอร์แลนด์

13,900 18,900