TIM TRENDY SPRING ทัวร์เกาหลี

มีค-เมษา 60

TIM TRENDY SPRING


ชมหมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควังเมียง – โซยางคังสกายวอร์ค

SAMSUNG OUTLET – ชมป้อมฮวาซอง – เอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ 

ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า – พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – วัดโชเกซา

ช็อปปิ้งย่านทงแดมุน – อินซาดง DUTY FREE เมียงดง – เรียนทำคิมบับพร้อมถ่ายภาพชุดประจำชาติเกาหลีวันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลี

วันที่ 2

หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – โซยังกัง สกายวอล์ค – YEOJU OUTLET

วันที่ 3

ป้อมฮวาซอง – รถไฟมังกร – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอาง – SEOUL TOWER  – ตลาดทงแดมุน

วันที่ 4

ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด – ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก

วันที่ 5

TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM –ช็อปปิ้งย่านอินซาดง – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ 

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ