ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER

 

ทัวร์เกาหลีช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์มากมาย ที่ PAJU PREMIUM OUTLET แบรนด์ชั้นนา ลด 50 – 70 %

สนุกย้อนวันกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ที่พลาดไม่ได้ รถไฟรางไม้ T-Express

คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower

นำท่านชมนิทรรศการ DESCENDANTS OF THE SUN (ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ )
ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังที่สุดในขณะนี้!!!

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2

อินชอน – LA PROVENCE VILLAGE – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)

วันที่ 3

ชมป้อมปราการขนาดใหญ่ของเมืองซูวอน ณ ป้อมฮวาซอง – วัดวาวูจองซา – เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จากัด) – ช้อปปิ้งทงแดมุน – พิเศษ!! นาท่านชมนิทรรศการ “ซีรีย์ เกาหลีที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ DESCENDANTS OF THE SUN (ชีวิตนี้เพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอ )

วันที่ 4

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ามันสนเข็มแดง – COSMETICS OUTLET – ดิวตี้ฟรี คลองชองเกชอน – พระราชวังด๊อกซูกุง – ช้อปปิ้งกระจาย ณ ตลาดดัง “ตลาดเมียงดง”

วันที่ 5 

คล้องกุญแจคู่รัก ณ N’Seoul Tower – ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มา เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ

เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน  

วันที่ 29 ส.ค.-03 ก.ย. 2559


ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน 
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก
14,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม
5,000.-
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน

วันที่ 31 ส.ค. –04 ต.ค. 2559

ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน 
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก
16,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม
5,000.-