TIM ROMANTIC APRIL KOREA 5DAY 3NIGHT

TIM ROMANTIC APRIL KOREA 5DAY 3NIGHT


ชมหมู่บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนี่ยนสุดโรแมนติค

สนุกสุดๆ ณ สวนสนุก EVERLAND กับ บัตรเล่นไม่อั้น

ชมโชว์ แสง สี เสียง ริมแม่น้ำฮันของเกาหลี

ชมบ้านทรงสุขา ที่แรกของโลก ณ เมืองซูวอน

ถ่ายรูป กับฉากของโรงละคร MBC ที่ใช้ถ่ายทำซีรี่ย์ต่างๆ

พิเศษ!!!…บุฟเฟต์ขาปูยักษ์พร้อมไวน์ เบียร์ไม่อั้นวันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลี

วันที่ 2

อินชอน – ชมหมู่บ้านสไตส์เมดิเตอร์เรเนี่ยน – ย้อนรอยซีรี่ย์ดัง ณ โรงถ่ายละคร MBC DRAMIA -ชมป้อมปราการขนาดใหญ่ของเมืองซูวอน ณ ป้อมฮวาซอง

วันที่ 3

บ้านสุขาแห่งเมืองซูวอน – เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) -กรุงโซล – สวนสาธารณะบันโป + ชมโชว์สะพานน้ำพุประกอบเพลงหลากสีสันริมฝั่งแม่น้ำฮัน

วันที่ 4

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – COSMETICS OUTLET – ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุนดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – จัตุรัสกวางฮวามุน – พระราชวังด๊อกซูกุง – ช้อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง

วันที่ 5

ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส – ช้อปปิ้ง LOTTE PREMIUM OUTLET– วัดยักชอนซา – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเดือนเมษายน 2559

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
21-25 เมษายน 2559 18,900 18,900 18,900 5,000 30 ยังรับได้

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM ROMANTIC APRIL KOREA 5DAY 3NIGHT

ชมหมู่บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนี่ยนสุดโรแมนติค ,สนุกสุดๆ ณ สวนสนุก EVERLAND กับ บัตรเล่นไม่อั้น ,ชมโชว์ แสง สี เสียง ริมแม่น้ำฮันของเกาหลี ,ถ่ายรูป กับฉากของโรงละคร MBC ที่ใช้ถ่ายทำซีรี่ย์ต่างๆ ,พิเศษ!!!...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์พร้อมไวน์ เบียร์ไม่อั้น

18,900