TIM TRENDY SPRING ทัวร์เกาหลี

TIM TRENDY SPRING MAR 16 Soraksan_05


อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเกาหลี – ชมวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 4,000ปี วัดซินฮึงซา

ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ ผ่านตุ๊กตาหมี ที่ TEDDY BEAR MUSEUM

ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – บลูเฮาส์ –พระราชวังชางด็อกกุง– COSMETIC SHOPวันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลี

วันที่ 2

เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) ปั่นจักรยานเรียลไบร์ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึนซา

วันที่ 3

เรียน วิธีการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก ( ชุดประจำชาติเกาหลี )– สนุกเต็มอิ่มที่สวนสนุก EVERLAND – ชมโชว์พิเศษ DRUM CAT SHOW หรือ FANTASTIC SHOW

วันที่ 4

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู- บลูเฮาส์ – พะราชวังชางด็อกกุง – SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) – DUTY FREE– ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5

RED PINE– ศูนย์พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM –ช็อปปิ้งย่านฮงอิค -SUPER MARKET – กรุงเทพฯ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ มีนาคม 2559

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
2-6/3-7/4-8/9-13/10-14/11-15/16-20/

17-21/18-22/23-27/24-28/25-29

16,900 16,900 16,900 4,900
1-5/5-9/6-10/7-11/8-12/12-16/13-17/

14-18/15-19/19-23/20-24/21-25/22-26/

26-30

15,900 15,900 15,900 4,900

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM TRENDY SPRING ทัวร์เกาหลี

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเกาหลี,ช้อปปิ้งอินเทรนด์แฟชั่นเกาหลีล่าสุดที่ทงแดมุน /เมียงดง / DUTY FREE/ย่านฮงอิค,ตามรอยซีรีย์ดังที่ “ เกาะนามิ”– สวนสนุก EVERLAND

15,900