TIM HAPPY SPRING IN KOREA (พักซูวอน 1 คืน + โซล 2 คืน)

เที่ยวเกาหลี


หมู่บ้านอังกฤษ- ปั่นจักรยานเรียลไบค์

ไร่สตรอเบอรรี่ หรือ ผลไม้ตามฤดูกาล

ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUMวันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลี

วันที่ 2

เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) ปั่นจักรยานเรียลไบร์ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึนซา

วันที่ 3

ไร่สตรอเบอรรี่ หรือ ผลไม้ตามฤดูกาล – เรียนกิมจิ +ใส่ชุดฮันบก
สนุกเต็มอิ่มที่สวนสนุก EVERLAND (บัตรไม่จำกัด) – ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดัง

วันที่ 4

ศูนย์ฮ็อกเกตนามู – COSMETICS OUTLET – ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย – น้ำมันสน (RED PINE – ดิวตี้ฟรี- คลองชองเกชอน – จตุรัสกวางฮวามุน – COSMETICS OUTLET – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น

วันที่ 5

ศูนย์โสมเกาหลี – น้ำมันสน (RED PINE)- ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะ – พลอยแอมมาทีส
RED PINE – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ  2559

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM HAPPY SPRING IN KOREA (พักซูวอน 1 คืน + โซล 2 คืน)

คำอธิบายทัวร์ เช่น ชมใบไม้ผลิ ณ อุทยานโซรัคซาน โชว์ DRUM CAT ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM

17,900.-